Viziune

 

 

Politica educațională spiristă actuală derivă  din  concepția haretiană. „Învăţământul unei ţări, scria Haret, este chemat să îndeplinească un întreit scop. În prima linie, el trebuie să formeze buni cetăţeni. În a doua linie, el trebuie să procure tuturor tinerilor fondul de cunoştinţe care este indispensabil oricărui om în viaţă, fără deosebire de treaptă socială: acesta este învăţământul obligatoriu. În fine, mai trebuie să formeze contingente pentru toate carierele care sunt necesare pentru viaţa completă şi armonică a statului”*.

Așadar, Colegiul Național ”Spiru Haret” optează pentru un demers educațional care are ca scop formarea unor deprinderi de muncă intelectuală, în sensul învățării și al educației permanente și are în vedere crearea unui climat favorabil desfășurării activității instructiv-educative. Educația și formarea elevilor în colegiul nostru se circumscriu unor coordonate științifice înalte, fie că vorbim despre profilul real, fie despre cel uman, așa încât absolvenții noștri excelează în domenii foarte variate, continuând tradiția unei școli a elitelor românești, cu o vechime de peste 100 de ani.

Și tot în spiritul ... spirist al unei tradiții, școala noastră își subordonează toate acțiunile educaționale dorinței de a cultiva în felul de a fi al elevilor valorile universale care să îi însoțească oriunde și orcând: binele, frumosul, adevărul. 

*Spiru Haret, Raport asupra activităţii Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, Bucureşti, 1903, p. 5.