Profesori de altadata

RELIGIE:

- Pr. Ec. D. Popescu-Rosiori
- Pr. Ec. Gh. Georgescu-Silvestru
- Pr. Mircea GOREȚCHI (religie, istoria religiilor; a trăit între 1943 și 2021 și a fost unul dintre puținii preoți care s-a opus demolării bisericilor din București în timpul regimului Ceaușescu);


LIMBA ROMÂNĂ:

- Vasile V. Haneș, doctor în Litere (București), cel dintâi coordonator al revistei Vlăstarul (1923), membru în Consiliul General al Instrucțiunii Publice;
- Georgescu Marinescu, doctor în Litere, fost asistent universitar și director al Așezământului " I. C. Bratianu";
- G. Dem Teodorescu, fost bursier al "Junimii" pentru studii în străinătate;
- George Șerban, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și director al liceului.

LIMBA LATINĂ:
- Nicodem Locusteanu, licențiat în Litere și Drept, fost director General la Ministerul Instrucțiuniii Publice;

LIMBA LATINĂ ȘI ELENĂ:
- Ilie Almajanu, cu studii la Paris;
- David Popescu, autor de manuale;

LIMBA FRANCEZĂ:

- Iosif Frollo;
- Marcel PETRIȘOR (deținut politic, lider al Asociației Foștilor Deținuți Politici, scriitor)


ISTORIE:
Constantin Moisil, doctor în Litere și Filozofie (Cluj), membru al Academiei Române, fost Director General al Arhivelor Statului;

GEOGRAFIE ȘI FILOZOFIE:
- Dimitrie Ioanitescu, doctor în Drept, la Paris;

FILOZOFIE:
- Alexandru Claudian;

MATEMATICĂ:
- Alexandru Aricescu;
- Dan Barbilian (poetul Ion Barbu);
- Ștefan Tacorian, fost Inspector General al Învățământului Secundar, Normal și Seminormal;

ȘTIINȚE NATURALE:
- Nicolae Moisescu, cu studii la Berlin, Viena și Leipzig;
- Stefan Zottu, cu studii la liceu, asistent și șef lucrări la Facultatea de Științe a Universității din București;

 FIZICO-CHIMIE:
- Artur Voitinovici, licențiat în Fizică și Farmacie, doctor în Chimie;

MUZICĂ:
- Grigore Maghiari, fost artist al Operei Române;

EDUCATIE FIZICĂ:
- Camil Mortun, profesor universitar;
- Anton Ionescu, primul antrenor al echipei, campioană națională;