Procedura de admitere in clasa a v-a

 

 

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI „MICII SPIRISTI":

 

1 clasă intensiv limba engleză- 26 elevi

 

Înscrierea candidaților: 02-25 iunie 2021 la adresa de email: inscrieri@cnshb.ro

Acte necesare pentru înscriere: 

- cerere de înscriere, document tip

- certificatul de naștere al copilului 

 

Desfășurarea probelor scrise:

03 iulie 2021 ora 9.00 – Limba și Literatura Română și Matematică

04 iulie 2021 ora 9.00 – Limba Engleză -proba scrisa

 

Afișarea rezultatelor: 05 iulie 2021 ora 12.00

Contestații: 05 iulie 2021 orele 12.00  - 06 iulie 2021 orele 12.00

Rezolvarea contestațiilor: 06 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale: 07 iulie 2021