Siguranţă şi performanţă înseamnă şansă

În perioada 19-25 noiembrie 2012, în cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, manifestare care promovează un Mediu social mai sigur pentru o educaţie performantă, în Colegiul Naţional Spiru Haret s-au organizat, sub coordonarea directorului educativ Mariana Comăniţă şi a Ioanei Cosma, din partea Casei Corpului Didactic Bucureşti, o serie de activităţi, dintre care amintim: dezbaterea dedicată elevilor din clasele a XI-a, a XII-a Ştiinţe sociale, cu tema Inegalităţile sociale, de la Rousseau la Uniunea Europeană, realizarea unei expoziţii cu lucrări ale elevilor şi a unei mese rotunde, cu titlul Comunitatea suntem noi, în care au fost implicaţi în mod prioritar elevi ai clasei a VII-a. 

Mihaela Inocan a fost gazda unei întâlniri metodice a consilierilor din Sectorul 2, care s-au reunit într-un workshop cu tema: Învăţarea permanentă de la Orientarea şcolară la Solidaritatea între generaţii.

În cadrul aplicaţiilor de la Studii Sociale, înscrise sub genericul învăţarea prin proiecte, elevi ai clasei a XII-a H au prezentat colegilor din clasele mai mici (aVII-a, aVIII-a) aspecte ale comunicării publice, spre deosebire de comunicarea interindividuală, concluzionând faptul că, pentru a beneficia de oportunităţile de dezvoltare, pe care le poţi avea în viaţă, este necesar, în primul rând, să dispui de abilităţi de comunicare eficientă.

O altă activitate care s-a bucurat de un deosebit succes a reunit elevi ai clasei a VII-a, pentru care a constituit o extindere a temelor studiate la Cultură civică şi elevi ai clasei a XII-a, invitaţi să aplice cunoştinţele dobândite la Studii sociale. Ei au dezbătut, au desenat aşa cum îşi reprezintă comunitatea şi au susţinut puncte de vedere asupra unor aspecte de viaţă cotidiană, ceea ce a constituit calea de înţelege a raportului între individ şi grupurile din care acesta face parte. În final, s-a realizat trecerea de la ideea Comunitatea sunt Eu, la  ideea Comunitatea suntem Noi. 

Afişarea desenelor şi a posterelor realizate a stârnit interesul elevilor de la diverse clase. Directorul liceului, domnul Alexandru Constantinescu, a apreciat manifestările Festivalului Naţional al Şanselor Tale ca fiind un benefic exerciţiu de interdisciplinaritate şi bune practici educative.  

   

prof. Cristina Ştefan