Concursul de creatie literara in limba engleza "Magic Words" 2017, ediția a VII-a.

din Regulamentul Concursului:

 

 

Tema lucrarilor de anul acesta porneste de la cuvintele lui J.R.R.Tolkien:

May the wind under your wings bear you where the sun sails and the moon walks.”  

Criteriile de evaluare, cu pondere egala in punctajul total de 100, sunt: originalitatea abordarii si a tehnicilor narative, expresivitatea, acuratetea exprimarii, varietatea vocabularului si a strucurilor folosite, efectul asupra cititorului.

1.    Inscrierea scolii: pana la 31.01.2017 prin mail la adresa anadurac@yahoo.com.

2.    1.02.2017 - 28.02.2017 Etapa pe scoala: Elaborarea lucrarilor si selectia lor la nivelul liceului

3.     1.03. 2017 -10.03.2017 depunerea lucrarilor la Secretariatul C.N. Spiru Haret, in format A4 printat, dar nu mai mult de 10 lucrari /sectiune.

4.    Toate lucrarile din partea unei scoli vor fi predate de un singur delegat la Secretariatul Colegiului National Spiru Haret si vor fi insotite de un tabel cf Anexei 1.

5.    Lucrările participante vor avea un singur autor.

6.    Lucrările de la secţiunea proză vor fi de cel mult 6 pagini redactate în format Arial, font 11, distanţă între rânduri  -  1,5.

7.    Lucrările de la secţiunea poezie vor fi de cel mult 1 pagină redactată în format Arial, font 11, distanţă între rânduri  -  1,5.

8.    Se vor acorda 3 premii si 3 mentiuni la fiecare sectiune in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute. La punctaje egale se acorda acelasi premiu.

9.    Acordarea premiilor va avea loc în intervalul  22.05.2017 – 31.05.2017 iunie.

10.   Elevii castigatori vor primi diplome si premii, numele profesorilor indrumatori vor fi mentionate pe diplomele elevilor (premii, mentiuni sau de participare) cf. Ordinului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.