Zoicaş Mihaela-Limba franceza

Mihaela Zoicaş, absolventă a Facultaţii de limbi şi literaturi străine, Universitatea Bucureşti, secţia franceză-engleză, promoţia 1978, profesor de limba franceză, gradul I, titular la Colegiul Naţional „ Spiru Haret ” Bucureşti.

► Coordoneaza activitatea comisiei metodice de limba franceză din cadrul liceului.

►Este metodist, formator local pe didactica disciplinelor, evaluator C.N.E.D.M.  pentru manualele de liceu în 2006 si 2007, îndrumător de practică pedagogică a studenţilor, expert dezvoltare curriculum în cadrul proiectului POSDRU  

Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice, elaborator itemi în cadrul proiectului POSDRU Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar.

►A urmat numeroase stagii de perfecţionare acreditate, în domeniile : curriculum, evaluare, mentorat.

„ Didactique du français langue étrangère ”, Institut Langue et communication

Rennes–France, 2001;

Formare de mentori pentru practica pedagogică, ASMERO, British Council, Univ. Bucuresti,2005;

„ Comment préparer les apprenants aux épreuves du DELF ”, IFB şi Cavilam Vichy, 2007;

„ Integrare europeană şi proiecte internationale ”, CCD, 2008;

DeCeE -  formare formatori, CCD, 2008;

„ Evaluation DELF ”, IFB CEIP Sèvres, 2009;

„ Education à l’image ”, Ambasada Franţei în

Romania, 2009, 2010, 2011.

►Elevii pe care i-a pregătit au obţinut certificari DELF şi rezultate deosebite la examenele naţionale şi la Olimpiada de limba franceză, faza pe municipiu şi naţională,

►Este coordonatorul trupei de teatru în limba franceză"La Spiranthe"

  • La file d’attente – exercices de style à la manière de R. Queneau - 2003

  • Su...père Noel – 2005

  • Conte de Noel - 2006

  • L’Homo informaticus – 2007

  • Amuser, musée et demi – 2008

  • Quelle galère !  2010                                                    

    ►A coordonat participarea elevilor la numeroase proiecte iniţiate de Institutul Francez, Serviciile culturale franceze, ARPF, ISMB:

-Grand Prix de la Culture Française ;

-Prix Chronos de littérature ;

-Belgique Romane ;

-Les dix mots de la francophonie ;

-Allons en France !

-Kangourou Francophone ;

-Lire en fête;

-Autour de Beigbeder

-Eugène Ionesco – jeux & lectures

-Lycéens au cinéma

►A coordonat realizarea culegerii"Haïkus illustrés."

►Are o bogată activitate de traducător :

Arkadi Vaksberg, Hotel Lux, Bucureşti, Humanitas, 1998 ;

Claudette Lafaye, Sociologia organizaţiilor, Iaşi, Polirom, 1999 ;

Claude Rivière, Socio-antropologia religiilor, Iaşi, Polirom, 2000 ;

Alain Brulé, Cum dialogăm şi cum convingem, Iaşi, Polirom, 2000 ;

Antoine Compagnon, Jacques Seebacher, Spiritul Europei, vol.III Gusturi şi maniere, Iaşi, Polirom, 2002.

Jean-Pierre Albert, Miresmele sfinţeniei, Bucureşti, Grafoart, 2008;

Traducere specialitate: Pierre Martinez, Didactica limbilor străine, Bucureşti, Grafoart, 2008