Stoian Luminița-Limba germana

 
 
 Am pășit în marea familie a dascălilor în anul 1998 și dacă ar fi să aleg o metaforă care să caracterizeze implicarea în procesul de învățare-predare-evaluare, ar fi transpunerea în rolul „profesorului – artist”, pentru că lucrez cu copii și  adolescenți ale căror caracter, temperament și sentimente cer constant să fie șlefuite. Răbdarea, Timpul și Angajamentul profesional îmi sunt cele mai la îndemână instrumente de șlefuire.
Când omul trăiește o schimbare în viața sa și este foarte conștient de acest lucru, atunci trebuie să aprecieze că a devenit capabil să fie și să acționeze altfel în relația cu ceilalți.
 
 
Educaţie şi formare
 
 
2019, noiembrie – 2020, martie
Obținerea certifcatului de formator petru învățarea pe platforme online, Goethe Institut
 
2019
 Formator de formatori – Disciplina Limba Germană Modernă în cadrul proiectullui „CRED – Curriculum relevant pentru o educație deschisă”
 
2019, septembrie – noiembrie
  Formarea profesorilor de limbi moderne în achiziția de noi competențe în procesul de predare-   învățare-evaluare
 
2018
Obținerea Certificatului de formator în domeniul limbii germane moderne, în baza Acordului de parteneriat nr. 8713/07.03.2016
 
2014-2016
Curs de formare „Deutsch lehren lernen” – DLL, organizat de Goethe-Institut București
 
2016
Obținerea gradului didactic I, specialitatea Limba și Literatura Germană
 
2015-2018
Participarea la Consfătuirile anuale ale inspectorilor școlari de specialitate: Vaslui, Olt, Constanța
 
2012 – 2014
Cursuri de perfecţionare în predarea limbii germane moderne organizate de Goethe – Institut, Bucureşti, Mediaş, Braşov
 
2012 – 2015
Membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de Limba Germană Modernă
Membru în Comisia mixtă româno-germană de promovare a limbii germane în mediul preuniversitar
 
 2008 – 2014
Profesor îndrumător pentru elevii care susţin examene de certificare a competenţelor de limba germană: Fit 1, Fit 2, Zertifikat Deutsch B1, Test DaF
 
2009 – 2011
Cursuri de perfecţionare limba şi literatura germană în Sambachshof, Germania, Mediaş, Sibiu, Iaşi, Bucureşti.
 
2011
Obţinerea gradului didactic II în învăţămănt, specilalitatea Limba şi Literatura Germană
 
 
 

Perioada

2001 – 2003

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă de participare la seminariile din domeniul didacticii şi metodicii  predării limbii germane

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Metodică - nivel teoretic, operaţional şi creator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

„Goethe Institut”,  Bucureşti

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare la cursul de perfecţionare a profesorilor de limba germană

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Fonetică, didactică şi metodică, lingvistică şi literatură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Herder al Universităţii Leipzig, Germania

Perioada

2001

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de acordare a definitivării în învăţământ

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Limba şi literatura germana

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti

Perioada

1998 – 2000

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de studii academice postuniversitare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe administrative

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti 

Perioada

1994 – 1998

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă Facultatea de Litere

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Limba şi literatura germana, limba şi literatura română

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi