Sanse egale pentru participare democratica. Expozitie virtuala

 

 

În data de 14 februarie 2020, în cadrul Colocviilor Haretiana, în Simpozionul Școala între tradiții și inovare pedagogică, au fost prezentate concluziile proiectului Șanse egale pentru participare democratică, proiect desfășurat în C.N. Spiru Haret, în anul școlar 2019-2020, aparținând domeniului Cultură civică, voluntariat, proiecte caritabile, înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale 2020 (la p. 13, A 8. Poziția 2.).

În cadrul proiectului educativ, s-au organizat două secțiuni: prima dedicată unei cercetări sociologice, în forma unui Proiect social cu titlul Implicarea înseamnă șansă și cea de a doua, Implicarea prin Creativitate, presupunând realizarea de către elevi a unor postere, fotografii și caligrame.

Printre concluziile care s-au desprins putem menționa faptul că utilizarea unor metode diverse și complementare de educație formală, dar și non-formală, crește gradul de interes și de participare al elevilor în activitățile dedicate lor. De asemenea, sunt create anumite contexte de învățare mai apropiate de experiențele de viață cotidiană, ceea ce facilitează transferul de cunoștințe și exersarea competențelor dobândite în anii de școală.

Scopul propus a fost acela de a conștientiza participanții în legătură cu importanța implicării lor în identificarea unor modalități de progres social și pentru rezolvarea eventualelor problemelor din comunitate, pornind de la premisa că orice om dorește să-și maximizeze șansele de integrare socială și caută mijloace dezirabile pentru a trăi o viață de bună calitate.

În proiect au fost parteneri elevi și profesori coordonatori din 10 școli.

  • Școala Gimnazială George Călinescu, sector 5;
  • Școala Gimnazială nr. 10, Maria Rosetti, sector 2;
  • Colegiul Național Ion Creangă, sector 4;
  • Colegiul Național Mihai Eminescu, sector 4;
  • Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, sector 4;
  • Liceul Teoretic Ion Barbu, sector 5;
  • Seminarul Teologic Ortodox Neagoe Vodă Basarab, Curtea de Argeș;
  • Colegiul Național Spiru Haret, Tecuci, județul Galați;
  • Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Bacău.

                                  Colegiul Național Spiru Haret, București (gazda proiectului)

 

Prof. Sanda AMARANDEI

Prof. Cristina ȘTEFAN