Proiectul “Stop-cadru: Psihologia!”

 Spirişti ai claselor a IX-a şi a X-a vӑ anunţӑ cӑ proiectul “Stop-cadru: Psihologia!” este la a patra ediţie. ”Sӑptӑmâna, altfel” ne oferӑ cel mai bun prilej  sӑ vizionӑm împreunӑ scurt-metrajele realizate. Vӑ veţi convinge cӑ motivaţia înseamnӑ muncӑ, efort, curaj, creativitate. Regizori, scenarişti, actori, cameramani, elevii ne demonstreazӑ  tuturor cӑ ei, liceenii, sunt autentici creatori de artӑ, cӑ au o anume înclinaţie spre pamflet, cӑ înţeleg sӑ ne atragӑ atenţia asupra problemelor serioase ale adolescenţei. Cӑ au rafinamentul ironiei prin care ne aratӑ nouӑ, profilor, cӑ trebuie sӑ învӑţӑm sӑ fim mai deschişi cӑtre ludic, sӑ înţelegem cӑ împreunӑ cu ei suntem în cel mai fertil loc al educӑrii, dincolo de catalog, note, absenţe… Dar, şi cӑ şcoala este un orizont, nu doar o destinaţie, dupӑ cum spun înţelepţii.  

Prof. Codruţa S. Missbach