Proiect-concurs LiRégal 2015-2016

 


Adresa blog:   http://concursliregal.wix.com/liregal

Dragi elevi,

 

Proiectul-concurs municipal de lectură şi producţie scrisă în limba franceză LiRégal continuă în anul scolar 2015-2016 după o primă ediţie la capătul căreia am citit pe chipurile elevilor participanţi bucurie, mândrie, satisfacţie şi nerăbdarea de a continua.

 

Vă invităm asadar si anul acesta la aceeasi plăcuta şi instructivă provocare : îndrăzniţi  să visaţi, să încercaţi, să vă înfruntaţi pe voi înşivă şi să credeti că veţi câştiga nu (doar) premiul cel mare ci, mai ales, un spor la a fi !

 

Bon courage !

 

Coordonatorii proiectului:

Alexandru Constantinescu, director Colegiul Naţional "Spiru Haret"

Clementina Anghel, inspector limba franceză la ISMB

Mihaela Zoicaş, profesor de limba franceză, Colegiul Naţional "Spiru Haret"REGULAMENTUL PROIECTULUI-CONCURS DE LECTURĂ

ŞI PRODUCŢIE SCRISĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ

LiRégal 

1. Proiectul-concurs "LiRégal" se adresează tuturor elevilor de liceu din Bucureşti dornici să savureze plăcerea lecturii şi interesaţi să-şi cultive aptitudinile de comunicare verbală şi artistică.

2. Concursul este organizat pe 2 secţiuni corespunzatoare nivelurilor de competenţe A2/B1, respectiv B1+/B2 din CECRL şi cuprinde patru probe pentru fiecare secţiune după cum urmează:

a) pentru secţiunea A2/B1: lectura a minimum 2 titluri din lista de opere propuse (Anexa 2), compunerea unui acrostih de minimum 6 versuri în legătură cu fiecare din cele două opere citite (cuvântul pe verticală poate fi numele unui personaj, ideea centrală, etc.), confecţionarea unui semn de carte reprezentativ pentru fiecare din cele două opere (poate fi confecţionat din hârtie, carton - toate tehnicile sunt acceptate: desen, guasă, acuarelă…-, piele, ţesătură) şi postarea pe blogul concursului a impresiilor de lectură pentru operele citite (100-150 de cuvinte pentru un titlu).  Se va acorda un bonus de 5 puncte pentru fiecare postare care depăşeşte numărul minim de două lecturi constând dintr-un citat şi un comentariu de minimum 100 de cuvinte la întrebarea: "Qu'est-ce qui m'a touché / ému / révolté /choqué etc..." .

Pe verso-ul fiecăreia din primele două producţii vor figura numele şi prenumele elevului, numele liceului şi titlul cărtii.

b) pentru secţiunea B1+/B2: lectura a minimum 3 titluri din lista de opere propusă (Anexa 2), redactarea textului pentru coperta 4 pentru două din cele trei opere citite (100-150 de cuvinte în format Times New Roman, font 12, distanţa între rânduri 1,5), ilustrarea unui citat extras din una din cele trei lecturi (suportul trebuie să fie o pagină format A3 iar lucrarea poate fi realizată cu tehnica pe care fiecare o doreşte: creion, carbune, acuarelă, tempera, culori acrilice, tehnică mixtă, colaj…) şi postarea pe blogul concursului a unei scurte critici literare (150-200 de cuvinte) pentru operele citite. Se va acorda un bonus de 5 puncte pentru fiecare postare care depăşeşte numărul minim de trei lecturi constând dintr-un citat şi  un comentariu de minimum 150 de cuvinte la întrebarea: "Qu'est-ce qui m'a touché / ému / révolté /choqué etc..." .

Pe verso-ul fiecăreia din primele două producţii vor figura numele şi prenumele elevului, numele liceului şi titlul cărţii.

*La propunerea colegilor care au participat anul trecut la proiect, am hotărât extinderea lui şi la clasele a 7-a şi a 8-a; am introdus, aşadar, o secţiune A1+/A2. Cerinţele pentru această secţiune sunt aceleaşi ca pentru secţiunea A2+/B1, mai puţin dimensiunile impresiilor de lectura şi a comentariilor pe blog care vor fi de 80-100 de cuvinte şi, respectiv, 80 de cuvinte.

Bibliografia se găseşte în Anexa 2.

3. Inscrierea la concurs se face prin e-mail le adresa mihaela_zoicas13@yahoo.com în intervalul 18.01.2014-05.02.2015 de către un reprezentant al catedrei de limba franceză din şcolile doritoare să participe la concurs.

 

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS.

4. Concursul de desfăşoară în 2 etape:

a. etapa pe şcoală (05.02.2016 – 27.05.2016) pe parcursul căreia elevii vor citi operele pe care şi le-au ales şi vor realiza redactările, lucrările artistice şi postările pe blog. Juriul format din profesorii catedrei de limba franceză din şcolile înscrise în concurs va evalua şi va face selecţia a maximum 5 portofolii finaliste pentru fiecare secţiune pe baza grilei de evaluare stabilită de coordonatorii proiectului şi transmisă tuturor  participantilor. (Anexa3). Portofoliile  vor fi trimise la CN “Spiru Haret” în formă tipărită şi pe un CD. Portofoliile şiCD-ul vor fi însoţite de o listă cu numele elevilor semnată de directorul şcolii şi ştampilată.(Anexa 3)

b. etapa pe municipiul Bucureşti(27.05.2016-17.06.2016) în cadrul căreia portofoliile selectate de şcoli vor fi evaluate şi ierarhizate. Jurizarea portofoliilor se va face de către un juriu format din coordonatorii proiectului şi domnul Frédéric Bonnor, Lector străin la Facultatea de Limbi si Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti iar festivitatea de premiere se va desfăşura în data de 12.06.2015, la Librăria Kyralina.

 

5.  Se vor acorda 3 premii si 3 menţiuni la fiecare secţiune.

6. Punctajul se va acorda în felul următor:

acrostih / text coperta 4                     30x2=60 puncte (grila de evaluare – anexa 3)

semn de carte / ilustrare citat            20x2=40 puncte / 20x1= 20 puncte (grila de evaluare – anexa 4)

impresii de lectură / critică literară    20x2=40 puncte / 20x3=60 puncte (grila de evaluare – anexa 4)

Pentru lectura fiecărei cărţi citite în plus faţă de minimul solicitat la fiecare secţiune se acordă un bonus de 5 puncte dacă este probată printr-o postare de blogul concursului cuprinzând un citat şi un comentariu de minimum 50, respectiv 80 de cuvinte, în funcţie de secţiune, la întrebarea: "Qu'est-ce qui m'a touché / ému / révolté /choqué etc..." . Un concurent poate astfel câştiga suplimentar pană la 30 de puncte.

Evaluarea juriului nu poate fi contestată.

7. Lucrările premiate vor fi copiate pe un CD iar producţiile artistice vor face obiectul unei expoziţii organizate în incinta Institutului Francez. Elevii îşi vor recupera apoi lucrările pentru completarea portofoliului personal.

8. Premierea va avea loc în data de 17.06.2016 la Librăria Kyralina. Toate şcolile participante la concurs vor primi câte un CD cu lucrările câştigătoare.

9. Se vor înmâna  diplome şi premii constând în cărţi oferite de sponsori pentru elevii câştigători şi adeverinţe pentru profesorii îndrumători de lucrări şi cei evaluatori.

10. La festivitatea de premiere şi apoi prin e-mail (17.06.2016 – 30.06.2016) se vor  distribui şi reprimi chestionare de feed-back (Anexa 5), de care echipa coordonatoare a proiectului va ţine seama la organizarea următoarelor ediţii.ANEXA 2

 

LISTA OPERELOR PROPUSE SPRE LECTURĂ

 

SECŢIUNEA  GIMNAZIU / A2

 

Catherine Favret, La révolte des ordinateurs 

Annie Coutelle, Le blog de Maïa 

Aline Mariage,  Au secours !   

Catherine Favret, Hugo et les cartes magiques 
Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo 
Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers 
Reine Mimran, Un amour en automne 

 

SECŢIUNEA  A2/B1

 

Eric Orsenna, La grammaire est une chanson douce
Patrick Cauvin, E = mc2, mon amour

Philippe Delerm, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules
Daniel Pennac, Comme un roman

René Goscinny, Le Petit Nicolas

Martin Page, Plus tard, je serai moi

Eric Emmanuel Schmitt   Oscar et la dame en rose

J.M.G. Le Clézio    Lullaby

 

SECŢIUNEA  B1+/B2

 

Jean-Paul Dubois, Tous les matins je me lève 
René Barjavel, La nuit des temps

Delphine de Vigan, No et moi
Olivier Adam, Je vais bien, ne t'en fais pas

Amélie Nothomb, Antéchrista

Annie Ernaux, La Place 

Muriel Barbery, L'élégance du hérisson

Romain Gary, La promesse de l'aube

Laurent Gaudé, Le soleil des Scorta
poza liregal.JPG