Proiect-concurs LiRégal 2014-2015

PROIECT-CONCURS DE LECTURĂ ŞI PRODUCŢIE SCRISĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ


Adresa blog:   http://concursliregal.wix.com/liregal Dragi elevi,

 Pe data de 5 ianuarie 2015, am dat startul proiectului-concurs de lectură şi producţie scrisă în limba franceză LiRégal. Este vorba de un proiect municipal care se adresează tuturor liceenilor din Bucureşti pasionaţi de limba şi cultura franceză.

 

Vă lansăm această plăcută şi instructivă provocare cu speranţa că veţi îndrăzni să visaţi, să încercaţi, să vă înfruntaţi pe voi înşivă şi să credeti că veţi câştiga nu (doar) premiul cel mare ci, mai ales, un spor la a fi !

 

Bon courage !

 

Coordonatorii proiectului:

Alexandru Constantinescu, director Colegiul Naţional "Spiru Haret"

Clementina Anghel, inspector limba franceză la ISMB

Mihaela Zoicaş, profesor de limba franceză la Colegiul Naţional "Spiru Haret" 
REGULAMENTUL PROIECTULUI-CONCURS DE LECTURĂ 
ŞI PRODUCŢIE SCRISĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ   LiRégal 

 

Ediţia I, 05 ianuarie – 30 iunie 2015

1. Proiectul-concurs "LiRégal" se adresează tuturor elevilor de liceu din Bucureşti dornici să savureze plăcerea lecturii şi interesaţi să-şi cultive aptitudinile de comunicare verbală şi artistică.

2. Concursul este organizat pe 2 secţiuni corespunzatoare nivelurilor de competenţe A2/B1, respectiv B1+/B2 din CECRL şi cuprinde patru probe pentru fiecare secţiune după cum urmează:

a) pentru secţiunea A2/B1lectura a minimum 2 titluri din lista de opere propuse (Anexa 2), compunerea unui acrostih de minimum 6 versuri în legătură cu fiecare din cele două opere citite (cuvântul pe verticală poate fi numele unui personaj, ideea centrală, etc.), confecţionarea unui semn de carte reprezentativ pentru fiecare din cele două opere (poate fi confecţionat din hârtie, carton - toate tehnicile sunt acceptate: desen, guasă, acuarelă…-, piele, ţesătură) şi postarea pe blogul concursului a impresiilor de lectură pentru operele citite (80-100 de cuvinte pentru un titlu).  Se va acorda un bonus de 5 puncte pentru fiecare postare care depăşeşte numărul minim de două lecturi constând dintr-un citat şi un comentariu de minimum 30, respectiv 50 de cuvinte, în funcţie de secţiune, la întrebarea: "Qu'est-ce qui m'a touché / ému / révolté /choqué etc..." .

Pe verso-ul fiecăreia din primele două producţii vor figura numele şi prenumele elevului, numele liceului şi titlul cărtii.

b) pentru secţiunea B1+/B2: lectura a minimum 3 titluri din lista de opere propusă (Anexa 2), redactarea textului pentru coperta 4 pentru două din cele trei opere citite (100-130 de cuvinte în format Times New Roman, font 12, distanţa între rânduri 1,5), ilustrarea unui citat extras din una din cele trei lecturi (suportul trebuie să fie o pagină format A3 iar lucrarea poate fi realizată cu tehnica pe care fiecare o doreşte: creion, carbune, acuarelă, tempera, culori acrilice, tehnică mixtă, colaj…) şipostarea pe blogul concursului a unei scurte critici literare (130-150 de cuvinte) pentru operele citite. Se va acorda un bonus de 5 puncte pentru fiecare postare care depăşeşte numarul minim de două lecturi constând dintr-un citat şi  un comentariu de minimum 50, respectiv 80 de cuvinte, în funcţie de secţiune, la întrebarea: "Qu'est-ce qui m'a touché / ému / révolté /choqué etc..." .

Pe verso-ul fiecăreia din primele două producţii vor figura numele şi prenumele elevului, numele liceului şi titlul cărţii.

3. Inscrierea la concurs se face prin e-mail le adresa mihaela_zoicas13@yahoo.com în intervalul 15.01.2014-02.02.2015 de către un reprezentant al catedrei de limba franceză din şcolile doritoare să participe la concurs.

 

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS.

4. Concursul de desfăşoară în 2 etape:

a. etapa pe şcoală (02.02.2015 – 22.05.2015) pe parcursul căreia elevii vor citi operele pe care şi le-au ales şi vor realiza redactările, lucrările artistice şi postările pe blog. Juriul format din profesorii catedrei de limba franceză din şcolile înscrise în concurs va evalua şi va face selecţia a maximum 5 portofolii finaliste pentru fiecare secţiune pe baza grilei de evaluare stabilită de coordonatorii proiectului şi transmisă tuturor  participantilor. (Anexa3). Portofoliile  vor fi trimise la CN “Spiru Haret” în formă tipărită şi pe un CD. Portofoliile şi CD-ul vor fi însoţite de o listă cu numele elevilor semnată de directorul şcolii şi ştampilată.(Anexa 3)

b. etapa pe municipiul Bucureşti (22.05.2015-12.06.2015în cadrul căreia portofoliile selectate de şcoli vor fi evaluate şi ierarhizate. Jurizarea portofoliilor se va face de către un juriu format din coordonatorii proiectului şi domnul Frédéric Bonnor, Lector străin la Facultatea de Limbi si Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti iar festivitatea de premiere se va desfăşura în data de 12.06.2015, la Librăria Kyralina.

 

  1. Se vor acorda 3 premii si 3 menţiuni la fiecare secţiune.

6. Punctajul se va acorda în felul următor:

acrostih / text coperta 4                     30x2=60 puncte (grila de evaluare – anexa 3)          

semn de carte / ilustrare citat            20x2=40 puncte / 20x1= 20 puncte (grila de evaluare – anexa 4)

impresii de lectură / critică literară    20x2=40 puncte / 20x3=60 puncte (grila de evaluare – anexa 4)     

Pentru lectura fiecărei cărţi citite în plus faţă de minimul solicitat la fiecare secţiune se acordă un bonus de 10 puncte dacă este probată printr-o postare de blogul concursului cuprinzând un citat şi un comentariu de minimum 30, respectiv 50 de cuvinte, în funcţie de secţiune, la întrebarea: "Qu'est-ce qui m'a touché / ému / révolté /choqué etc..." . Un concurent poate astfel câştiga suplimentar pană la 60 de puncte.

Evaluarea juriului nu poate fi contestată.

7. Lucrările premiate vor fi copiate pe un CD iar producţiile artistice vor face obiectul unei expoziţii organizate în incinta Institutului Francez. Elevii îşi vor recupera apoi lucrările pentru completarea portofoliului personal.

8. Premierea va avea loc în data de 12.06.2015 la Librăria Kyralina. Toate şcolile participante la concurs vor primi câte un CD cu lucrările câştigătoare.

9. Se vor înmâna  diplome şi premii constând în cărţi oferite de sponsori pentru elevii câştigători şi adeverinţe pentru profesorii îndrumători de lucrări şi cei evaluatori.

10. La festivitatea de premiere şi apoi prin e-mail (12.06.2015 – 30.06.2015) se vor  distribui şi reprimi chestionare de feed-back (Anexa 5), de care echipa coordonatoare a proiectului va ţine seama la organizarea următoarelor ediţii.

 

ANEXA 2

 

LISTA OPERELOR PROPUSE SPRE LECTURĂ

 

SECŢIUNEA  A2/B1

Eric Orsenna, La grammaire est une chanson douce
Patrick Cauvin, E = mc2, mon amour

Philippe Delerm, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules
Daniel Pennac, Comme un roman

René Goscinny, Le Petit Nicolas

Jacques Prévert, Paroles

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit  Prince

Martin Page, Plus tard, je serai moi

 

SECŢIUNEA  B1+/B2

Jean-Paul Dubois, Tous les matins je me lève 
René Barjavel, La nuit des temps

Tahar Ben Jelloun, Partir
Olivier Adam, Je vais bien, ne t'en fais pas

Amélie Nothomb, Antéchrista

Annie Ernaux, La Place 

Marguerite Duras, L'amant
Jean-Claude Mourlevat, Terrienne

Romain Gary, La promesse de l'aube