Mocanu Antonia-Informatica

 • Profesor de informatică, gradul didactic I

Educaţie şi formare:

 • Absolventă a Facultaţii de Matematică, Universitatea Bucureşti
 • Absolventă a Studiilor Posuniversitare de specializare în informatică din cadrul Universităţii Bucureşti

 

 • Activitatea de perfecţionare şi diplomele obţinute:
  • Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică
  • Diplomă ORACLE ACADEMY - Database Programming with PL/SQL
  • Diplomă ORACLE ACADEMY - Database Design and Programming with SQL
  • Atestat de absolvire a cursului de iniţiere în vederea utilizării aplicaţiei de software educaţional Ael şi îmbunătăţirea calităţii procesului şi a modalităţilor de predare cu ajutorul mijloacelor TIC
  • Adeverinţă de absolvire a cursului “ThinkQuest” (2009)
  • Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare în operare calculatoare
  • Curs  "Profesorul - creator de soft educaţional” (finalizat in februarie, 2011) -organizat de  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA
  • Curs “Inspecţia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice” (finalizat pe 1 aprilie) organizat de CCD – Bucureşti
  • Curs IT Essentials -  Şcoala Naţională de IT

 

 

 • Activitatea profesională şi metodică:

 

 • Profesor evaluator la Concursul de Informatică Aplicată CIA atât faza pe sector, cât şi faza pe municipiu.
 • Membru în Consiliul Consultativ al disciplinei Informatică şi metodist ISMB la disciplina Informatică (2010).
 • Membru în comisiile de examinare pentru obţinerea atestatului de informatică al elevilor de clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creanga” (2001), Liceul „Elena Cuza”(2002), Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (2003, 2007),Colegiul Naţional “Sfantul Sava” (2008), Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” (2011), Colegiul Naţional “Spiru Haret” (2011,2012). Rezultate foarte bune la proba scrisă de informatică a examenului de bacalaureat, cu toate mediile peste 9.
 • Rezultate foarte bune ale elevilor participanţi la Olimpiadele de informatică (premii atât la faza pe sector , cât şi la municipiu: 2008, 2009, 2010, 2012)
 • În anul şcolar 2012 am obţinut 4 premii pe sector la Concursul de Informatică Aplicată cu elevii claselor a IX-a D şi a X-a B, un premiu I la Olimpiada de informatică (clasa a XI-a A) şi o menţiune pe municipiu (clasa a IX-a D)
 • Profesor evaluator şi autor de subiecte în cadrul Comisiilor de Organizare şi Desfăşurare a Olimpiadelor de informatică- faza pe şcoală 
 • Membru in Comisia de organizare a Olimpiadei de Informatică – faza pe municipiu desfăşurată la Colegiul Naţional ”Cantemir Voda”, sectorul 2, în data de 3 martie 2012;
 • Membru în Comisia de organizare a Concursului de Informatica Aplicată –faza pe şcoală (elaborare subiecte, corectare, asistenţă);
 • Membru în Comisia de organizare a Concursului de Informatica Aplicată – faza pe municipiu desfăşurată la Colegiul Naţional Bilingv “Geoarge Coşbuc” în data de 17 martie 2012.
 • Diplomă de participare la Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice “Matematica de ieri şi de azi” cu tema “Modele matematice în Ştiinţă, Tehnică şi Arta” pentru lucrarea “RECURENŢĂ vs. RECURSIVITATE”- Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Societatea de Ştiinţe matematice din Romania, ISMB Bucureşti, CCD Bucureşti, Colegiul Tehnic “Traian" (2011)
 • Profesor coordonator al lucrării “Polinoame şi operaţii cu polinoame implementate în C++” susţinută la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice “Matematica de ieri şi de azi” cu tema “Modele matematice în Ştiinţă, Tehnică şi Arta”. Lucrarea  a obţinut menţiune în cadrul concursului desfăşurat la sesiune (2011).
 • Diplomă de participare la Sesiunea Internaţionala de Comunicari Ştiinţifice "Matematica de Ieri si de azi" pentru lucrarea "Divizibilitate.Aplicaţii rezolvate cu ajutorul informaticii" (2012)
 • În cadrul Concursului si Sesiunii Internaţionale de Comunicari Ştiinţifice  "Matematica de Ieri şi de azi" , cu tema “Modele matematice în ştiinţă, tehnică şi artă", desfasurat la 4 aprilie 2012, am coordonat proiectul realizat de Mihai Mihnea, clasa a XI-a A, numit  „Evaluarea expresiilor”,  proiect ce a obţinut   Premiul I.