Militaru Cristina-Matematica

 

 • Profesor titular de matematică, Gradul didactic I, la Colegiul  Naţional “Spiru Haret”,  Bucureşti, post ocupat prin concurs cu probe scrise
 • 15 ani vechime în învăţământ

Educaţie şi formare

 •  Licenţiată în matematică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică-Informatică
 • ( durata 5 ani).
 • Studii Postuniversitare de Informatică, cu durata de trei semestre, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică-Informatică.
 • Masterat în "Algebra si teoria numerelor", cu durata de trei semestre,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică-Informatică.
 • Curs “Formare de mentori pentru practica pedagogică”, organizat de British Council Bucureşti, ASMERO şi Universitatea din Bucureşti
 •  Cursuri de evaluare în învăţământ, elaborare curriculum, AEL, Didactica matematicii, curs de formare pentru ora de consiliere şi orientare,etc.

Activităţi profesionale

 • Rezultate foarte bune ale propriilor elevi la toate examenele, numeroşi foşti elevi admişi la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică-Informatică,ASE, facultăţi tehnice şi universităţi de peste hotare.
 • 100% promovabilitate a elevilor la examenele de Bacalaureat şi Testare Naţională
 • Participare în fiecare an şcolar ca profesor evaluator   la examene şi  concursuri: Testare Naţională, Bacalaureat, Olimpiada de matematică, Concursul Arhimede, “Concursul Internaţional de Matematică Arhimede-IMAC” ;
 • Activitate de mentorat: îndrumare studenţi la practica pedagogică
 • Diriginte la câteva generaţii de elevi
 • Propunere de probleme pentru concursuri şi olimpiade, pentru culegeri de probleme, probleme publicate în Gazeta matematică şi Revista de Matematică din Timişoara.
 • Articole recente: “ Pătrate perfecte” şi “Asupra unor inegalităţi omogene” publicate în Gazeta Matematică, Seria B nr. 2/2010 şi nr. 7-8-9/2011.
 • Numeroase participări directe sau prin elevi la sesiuni de referate şi comunicări, cum sunt: Conferinţele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Simpozionul Internaţional de matematică  Arhimede, Simpozionul Internaţional de la Colegiul Naţional Traian, unele însoţite de  publicarea lucrărilorPrincipalele titluri:
  • Metode de rezolvare a problemelor  de coliniaritate
  • Exemple şi contraexemple în matematica de liceu
  • Metode de rezolvare a problemelor cu inegalităţi
  • Asupra unor inegalităţi omogene
  • Simetria şi legile naturii
  • Ecuaţii funcţionale
  • Aspecte metodice în demonstrarea inegalităţilor
  • Rezultate privind Conjectura Hardy-Littlewood
  • Metode de rezolvare a ecuaţiilor diofantice
  • Aplicaţii ale congruenţelor în probleme de concurs
 • Organizarea de Tabere de Matematică la Poiana Pinului pentru proprii elevi.
 • Organizarea concursurilor “Cangurul”, “Evaluare în Educaţie” şi “Arhimede” în şcoală, alături de colegii de catedră .
 • Numeroşi elevi premianţi la Olimpiadele de matematică, etapele pe sector şi municipiu,  Concursurile Cangurul şi Arhimede.
 • Participare la cursuri şi activităţi de formare organizate de Casa Corpului Didactic şi I.S.M.B, în calitate de cursant sau de lector.
 • Organizare ore de aprofundare şi cerc de matematică pentru elevii talentaţi la matematică şi ore de consultaţii pentru elevii cu rezultate mai slabe