Mihalcea Victoria - Limba și literatura română

Specialitatea:                                    Limba şi literatura română

Ocupaţia:                                         Profesor titular de Limba şi literatura română

Gradul didactic:                                 I

Locul de muncă:                              CN „Spiru Haret”, Bucureşti

Cursuri de perfecţionare:               „Managementul educaţiei”

                                                            „Evaluare în cadrul reformei”

                                                            „Principalele direcţii ale reformei”

                                                            „Ora de consiliere şi orientare şcolară”

                                                „Aplicarea noului curriculum la Limba şi literatura română”

Programul de formare continuă „Didactica nova”, prin credite transferabile (3 module-2009)

„Principalele direcţii ale reformei”, stagiu de perfecţionare la Casa Corpului Didactic

 

Performanţe în activitatea didactică:

 Participare la simpozioane, activităţi organizate de CCD. cu lucrări metodico-ştiinţifice sau pe teme de educaţie.

Obţinerea unor premii şi menţiuni la concursul „Mihai Eminescu”, faza pe sector şi municipiu.

Susţinerea comunicării „Modalităţi de selecţie a manualelor”

Participare la simpozionul „Joc şi comunicare în dezvoltarea personalităţii elevului”

Participare la sesiunea de referate şi comunicări „Reformă, creativitate şi eficienţă în învăţământ”

Participare la concursul de eseuri „În lumea ficţiunii” din cadrul Colocviilor Haretiana

Organizarea simpozionului „Eminescu azi şi de-a pururi…”, în vederea comemorării „Poetului nepereche”.

Participare la sesiunea de referate „Reformă şi proiectare”, în cadrul „Festivalului şanselor tale”

Publicarea cărţilor „Influenţe creştine în literatura română” şi „Limba şi literatura română” – variante de subiecte pentru proba orală şi scrisă

Susţinerea comunicării ştiinţifice „Multiculturalitate, diversitate şi existenţă”

Implicarea activă în cadrul proiectului naţional „Cărţile audio-alternative didactice la Limba şi literatura română” (parteneriat cu Editura Cartea Sonoră).

Coordonarea proiectului „Lucian Blaga - Sete de lumină şi mister” în cadrul Parteneriatului cu Biblioteca Naţională a României.

Coordonarea proiectului „Tehnici de muncă intelectuală” în cadrul programului „Ateliere de creaţie” (Protocol de colaborare cu Biblioteca Naţională a României”).

Pregătirea Festivalului de Teatru al Absurdului „Eugene Ionesco”, organizat de Casa de Cultură a Studenţilor, Bucureşti.