Inceperea noului an scolar

Întâlnirea elevilor claselor a IX-a din C.N. „Spiru Haret” cu diriginții pentru preluarea manualelor școlare și organizarea colectivelor de elevi va avea loc după următorul program:
Joi - 10.09, ora 10.00 clasele: 9A (sala 17), 9B (sala 19), 9C (sala C-tin Noica), 9D (Sala 18)
Vineri - 11.09, ora 10.00 clasele: 9E (sala 8), 9F (sala 1), 9G (sala 4), 9H (Sala 31)
 
Repartizarea elevilor pe clase este afișată la avizierul colegiului.