Enciu Dorina-Limba engleza

Experienţă profesională:

Mai 2001 – prezent: Colegiul Naţional „Spiru Haret” – Profesor  titular de limba engleză

Februarie 1993 - Iunie 2000:   Banca Agricolă - Administraţia Centrală - Direcţia de resurse umane - Referent de specialitate (profesor)

Septembrie 1983 – Februarie 1993: şcoli generale  -   Brăila şi Bucureşti - Profesor de   limba romana/engleză

Studii

1979 - 1983: Universitatea BucureştiFacultatea de Limba şi Literatura Română,

Licenţă în specialităţile limba şi literatura română, limba şi literatura engleză

1987:  Definitivat în învătământ

2003:  Gradul didactic II

2008:  Gradul didactic I