Dumitrescu Petronia - Fizică

Profesor de fizică, gradul didactic I (2004)

Educație și formare:

  • Universitatea București, Facultatea de Fizică, 1993
  • Management educațional / Masterat

             Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

  • Psihopedagogie / Studii postuniversitare

Universitatea Politehnică din București, Departamentul de pregătire a personalului didactic

  • Formator
  • Mentor

Activități:

  • Autor lucrări de specialitate
  • Coordonator proiecte la nivel local, international
  • Rezultate la concursuri si olimpiade