Concursul Humanitas in licee 2014-2015

Sâmbătă, 6 decembrie 2014, la Colegiul Naṭional “Tudor Vianu”, din Bucureṣti, s-a desfăṣurat  prima etapă  a celei de-a patra ediṭii a Concursului Naṭional “Humanitas în licee”. Tema concursului a fost “Brătienii”, iar blibiografia a fost cartea ”Din viaṭa familiei familiei Ion C.Brătianu, 1821-1891” de Sabina Cantacuzino, născută Brătianu. Echipa Colegiului Naṭional “Spiru Haret” a fost formată din următorii elevi: Ana Maria Barbareso (IX H), Istrate Victor(IX H) ṣi Niculae Dan(XC). Echipa a fost coordonată de către doamnele profesoare, Ioana Dumitru ṣi Cristina Militaru. La această etapă, elevii Colegiului Naṭional “Spiru Haret” au obṭinut maximul de 24 de puncte, ocupând locul I pe ṭară, în timp ce elevii Colegiului Naṭional “Tudor Vianu” au obṭinut 15 puncte, respectiv locul 10 pe ṭară.
Următoarea etapă va avea loc la Colegiul Naṭional “Spiru Haret”, pe data de 14 februarie 2015 ṣi va avea ca temă “Renaṣterea”. Bibliografia va fi cartea “CLINAMEN-Cum a început Renaṣterea” de Stephen Greenblatt.
Vă aṣteptăm să ne susṭineṭi!
 
Profele ṣi Echipa