Concursul de creatie literara in limba engleza "Magic Words" 2016 Editia A VI-A

 

Încurajate de participarea entuziastă de până acum la un eveniment ce a devenit deja tradiție, ne bucurăm ca şi anul acesta să invităm elevii de liceu din București, dornici să scrie în limba engleză, să se inspire din cuvintele lui Vladimir Nabokov: Our imagination flies - we are its shadows on the Earth, și să întrupeze pe hârtie lumi fără limite, alternative interesante și poate mai bune, la lumea în care trăim. Este primul pas spre încredere în sine, libertate și celebritate.

 

Concursul este organizat de profesoarele de limba engleză din cadrul Colegiului Național "Spiru Haret" sub coordonarea inspectorului de specialitate, Maria Bujan, și se înscrie in Calendarul activităţilor educative municipale 2016.

 

Redăm pe scurt Regulamentul Concursului:

 

 1. 1.    Înscrierea școlii: până la 5.02.2016 printr-un singur mail la adresa anadurac@yahoo.com.
 2. 2.    6.02.2016 - 29.02.2016 Etapa pe școală: Elaborarea lucrărilor și selecția lor la nivelul liceului;
 3. 3.    1.03. 2016 -10.03.2016 depunerea lucrărilor la Secretariatul C.N. "Spiru Haret", în format A4 printat, dar nu mai mult de 10 lucrări/secțiune;
 4. 4.    Toate lucrările din partea unei școli vor fi predate de un singur delegat la Secretariatul Colegiului Naţional "Spiru Haret" și vor fi însoțite de un tabel conform Anexei 1;
 5. 5.    Lucrările participante vor avea un singur autor;
 6. 6.    Lucrările de la secțiunea proză vor fi de cel mult 6 pagini redactate în format Arial, font 11, distanţă între rânduri  -  1,5;
 7. 7.    Lucrările de la secţiunea poezie vor fi de cel mult 1 pagină redactată în format Arial, font 11, distanţă între rânduri  -  1,5;
 8. 8.    Se vor acorda 3 premii si 3 menţiuni la fiecare secţiune in ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. La punctaje egale se acorda același premiu;
 9. 9.    Rezultatele vor fi afișate pe site. Premierea va avea loc în intervalul 16.05.2016 – 15.06.2016 iunie;
 10. 10.  Elevii câștigatori vor primi diplome și premii, numele profesorilor îndrumători vor fi menționate pe diplomele elevilor (premii, mențiuni sau de participare) conform Ordinului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadrul de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activitățiilor cuprinse în calendarul activitățiilor educative, școlare si extrașcolare;
 11. 11.  Criteriile de evaluare, cu pondere egală în punctajul total de 100, sunt: originalitatea abordării și a tehnicilor narative, acuratețea exprimării, varietatea vocabularului, efectul asupra cititorului. Nu se admit contestații.
 12. 12.  La finalul concursului fiecare liceu participant va primi un CD cu lucrările premiate.

 

Catedra de limba engleză