Comisii

Comisia pentru curriculum

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Prof. Valerica Lupu
Membri: Prof. Victoria Mihalcea
Prof. Mihaela Zoicaș
Prof. Dorina Enciu
Prof. Ileana Șerban
Prof. Valentina Bilcea
Prof. Valentin Croitoru
Prof. Cristina Ștefan
Prof. Antonica Mocanu
Prof. Sanda Amarandei

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Prof. Valentina Bilcea
Membri: Prof. Dana Sburlan
Prof. Mariana Moga
Prof. Camelia Săpoiu

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență

Coordonator: Mariana Comăniță – director
Responsabil: Dragoș Drăgan
Membri: prof. Comănescu Corneliu
Prof. Mazilu Flavian
Prof. Valentin Croitoru
Administrator Vasilica Diaconu
Muncitor Marian Constantin
Fochist Dumitru Moroșan

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Mihaela Inocan – consilier psihopedagogic
Membri: prof. Comănescu Corneliu
Prof. Dana Sburlan
Prof. Stănescu Nicoleta
Prof. Florin Vlăsceanu
Prof. Angela Turculeț
Prof. Nicolae Nuțu
Prof. Codruța Missbach
Spînu Nicolae – polițist de proximitate
Cornelia Zlotea – reprezentantul comitetului de părinți
Dragoș Teodoreci- reprezentantul autorităților locale

Comisia pentru frecvență și combaterea absenteismului

Coordonator: Mariana Comăniță – director
Responsabil: Prof. Cristina Militaru
Membri: prof. Raluca Pîslaru
Prof. Dana Sburlan
Prof. Stănescu Nicoleta
Prof. Diana Tivdă
Prof. Valerica Lupu
Prof. Ileana Cojocaru
Prof. Liana Hera
Prof. Mariana Moga
Prof. Antonica Mocanu
Prof. Victoria Mihalcea

Comisia pentru imagine și site-ul școlii

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Prof. Daniela Soare
Membri: prof. Mihaela Zoicaș
Prof. Mihaela Milostivu
Prof. Camelia Săpoiu
Prof. Sanda Amarandei
Prof. Dorina Enciu

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii

Coordonator: Mariana Comăniță – director
Responsabil: Prof. Camelia Săpoiu
Membri: prof. Pîslaru Raluca
Prof. Enciu Dorina
Prof. Fluțăr Monica
Prof. Mariana Moga
Prof. Ileana Cojocaru

Comisia pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ

Coordonator: Mariana Comăniță – director
Responsabil: Prof. Alexandru Constantinescu
Membri: prof. Dana Sburlan
Prof. Mirela Popescu
Prof. Mariana Moga
Prof. Valentina Bilcea

Comisia pentru proiecte și programe educative

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Prof. Sanda Amarandei
Membri: prof. Ana Durac
Prof. Mihaela Zoicaș
Prof. Ioana Dumitru
Prof. Angela Turculeț
Prof. Alexandru Constantinescu
Prof. Corina Buzoianu
Prof. Corneliu Comănescu

Comisia pentru distribuirea și gestionarea manualelor școlare

Coordonator: Mariana Comăniță – director
Responsabil: Prof. Alexandru Constantinescu
Membri: Prof. Corneliu Comănescu
Prof. Dragoș Drăgan
Prof. Flavian Mazilu

Comisia pentru casarea, inventarierea, organizarea și funcționarea bibliotecii, a fondului de carte și a fondului de carte veche

Coordonator: Mariana Comăniță – director
Responsabil: Prof. Alexandru Constantinescu
Membri: prof. Corina Buzoianu
Prof. Ileana Cojocaru
Elevi voluntari conform anexei

Comisiei pentru acordarea burselor, premiilor și a altor ajutoare ocazionale acordate elevilor

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Prof. Dana Sburlan
Membri: Ana Albu – administrator financiar
Paula Matache – contabil
Lucreția Ciobanu- secretar șef
Megdonia Floroiu – secretar
Profesorii diriginți – conform anexei

Comisia pentru acordarea ajutorului social ”Bani de liceu”

Coordonator: Petronia Dumitrescu – director adjunct
Responsabil: Prof. Dana Sburlan
Membri: Ana Albu – administrator financiar
Paula Matache – contabil
Lucreția Ciobanu- secretar șef
Megdonia Floroiu – secretar
Profesorii diriginți – conform anexei

 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

PRESEDINTE: Prof. Steliana Șerban

MEMBRI:

Prof. Georgeta Mihăilescu
Prof. Liana Hera
Prof. Marina Burada
Prof. Valentin Croitoru – reprezentant sindicat
Sanda Amarandei - reprezentant al părinților

Bianca Munteanu - reprezentant al elevilor

Metehan Andrei George -reprezentant al consiliului local