Campania globala pentru educatie 2016

Campania Globală pentru Educaţie  2016

 

Aşa cum ne-am obişnuit, în ultimii ani, cunoscuta organizaţie Salvaţi copiii sensibilizează prin diferite mijloace opinia publică, privind necesitatea de a respecta în mod real, concret, direct drepturile copilului. Una dintre aceste modalităţi de atenţionare a autorităţilor în legătură cu demersurile care ar trebui făcute pentru ca dreptul la educaţie să fie unul de care să se poată bucura orice copil este prin Campania Globală pentru Educaţie.

În acest an, sloganul sub care se desfăşoară campania este „Finanţaţi viitorul – dreptul la educaţie pentru toţi!”, iar Săptămâna Globală de Acţiune este propusă pentru intervalul 9-15 mai. Obiectivul explicit este asigurarea predictibilităţii finanţării educaţiei prin alocarea a 6% din PIB, solicitare în conformitate cu prevederile legale, în fapt. O îmbunătăţire a sistemului de finanţare bazat pe costul per elev, o mai mare transparenţă a cheltuirii resurselor financiare, antrenarea tuturor partenerilor educaţionali (elevi, părinţi, profesori, comunitate locală) în stabilirea priorităţilor – sunt alte aspecte importante vizate prin campania amintită. Alocarea de fonduri mai mari pentru educaţie ar urma să remedieze neajunsurile privind furnizarea de servicii educaţionale, în primul rând, spre grupurile dezavantajate de copii. Scopul este acela de a crea premisele solide pentru realizarea unei educaţii de calitate şi incluzivă. În acest sens, sunt avute în vedere eliminarea costurilor ascunse ale educaţiei, suportate din bugetele familiilor elevilor, reducerea decalajelor privind educaţia dintre mediul rural şi cel urban, măsuri pentru scăderea abandonului şcolar, pregătirea şi implicarea mediatorilor şcolari pentru înscrierea copiilor romi în diverse forme de educaţie, identificarea unor pârghii prin care copiii cu dizabilităţi să poată totuşi urma cursurile şcolare, realizarea unei educaţii de calitate şi incluzive.

În România, Campania Globală pentru Educaţie este susţinută şi promovată de o coaliţie formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii (coordonator), Consiliul Naţional al Elevilor, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma Education Fund România, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Agenţia Împreună, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (http://salvaticopiii.ro/).

 

Prof. Cristina Ştefan