Campania globală pentru educaţie 2015: „Votăm pentru educaţie!”

În perioada 4-10 mai, numită Săptămâna de acţiune pentru educaţie, sub sloganul: „Votăm pentru educaţie!”, binecunoscuta organizaţie Salvaţi Copiii invită alături de partenerii săi, pe cei interesaţi de bunul mers al educaţiei, în primul rând pe cei implicaţi direct în procesul de învăţământ: profesori, elevi şi părinţi să se alăture Campaniei Globale pentru Educaţie, ediţia 2015. Acest tip de evenimente se desfăşoară anual (începând din 2001) şi reuneşte oameni din diverse ţări într-un efort comun de a atrage atenţia forurilor decidente asupra importanţei educaţiei, care, pentru a deveni una de o reală calitate, trebuie să fie susţinută prin cât mai multe mijloace materiale şi simbolice.

Contextul mai larg se circumscrie sub titlul generic Educaţie pentru toţi copiii, în cadrul proiectului Trimite-mi prietenul la şcoală (http://salvaticopiii.ro/?id2=000200020003#Send my friend to school!.html), proiect în care Organizaţia Salvaţi Copiii oferă cadrelor didactice un util suport de curs, resurse necesare pentru implicarea şcolilor în campanie.

Dreptul la participare al copilului, care trebuie să poată avea un cuvânt de spus privind propria sa viaţă, precum şi oportunitatea de a pune întrebări referitoare la problemele de interes pentru el, dreptul de a se informa şi dreptul de a-şi exprima diverse puncte de vedere reprezintă repere semnificative într-o societate democratică.

Ideea de a contribui la educaţia elevilor, în sensul implicării lor în susţinerea unor cauze sociale de interes pentru comunitate, cum este dreptul la educaţie se impune ca o idee generoasă, căreia i s-au alăturat şi în acest an elevii şi profesorii din Colegiul Naţional Spiru Haret, din Bucureşti. Elevii claselor de la profilul Ştiinţe Sociale au iniţiat o serie de prezentări şi dezbateri cu participarea a cât mai mulţi dintre colegii lor şi având ca punct de pornire întrebarea: Atunci când votezi, votezi şi pentru educaţie? În acest sens, elevii sunt interesaţi de modul cum gândesc părinţii lor, compară diverse puncte de vedere, încearcă să stabilească dacă există asemănări între opiniile exprimate, în pofida diferenţelor între generaţii. Mai mult, dezbat dacă o dimensiune a drepturilor cetăţeanului este aceea la educaţie, în ce măsură aceasta devine şi o componentă intenţională a votului electoral.

Implicarea în campanie este un bun prilej de a conştientiza ce drepturi şi obligaţii revin celor care deţin calitatea de elev. Un învăţământ de calitate implică nu doar profesori bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific, cu abilităţi pedagogice, ci şi elevi care apreciază ipostaza lor de beneficiari ai sistemului de învăţământ drept una în care ei pot să-şi afirme şi să-şi dezvolte calitatea lor umană. Aşa se face că, pledând pentru dreptul la educaţie, în cazul copiilor care nu au condiţiile necesare accesului la şcoală elevii implicaţi în campanie votează implicit şi pentru educaţia lor, progresând pe linia înţelegerii faptului că educaţia presupune efort şi seriozitate.

Cetăţenia participativă este în fapt un construct social la care fiecare dintre noi îşi poate aduce propria sa contribuţie.

Pe site-ul organizaţiei putem întâlni explicit care este scopul activităţilor desfăşurate în mod sistematic: „Prin campaniile derulate, Salvaţi Copiii - România îşi propune sensibilizarea opiniei publice, schimbarea mentalităţilor şi a obiceiurilor şi impunerea de respect faţă de drepturile copilului în societate şi protecţia drepturilor copilului de către adulţi.”

 

 

Prof. Cristina ŞTEFAN