Calitatea vietii de liceu

Mini-cercetare sociologică desfăşurată în perioada 15-30 octombrie 2012, în cadrul colegiului, realizată de un grup de elevi ai clasei a 11-a G, Ştiinţe Sociale: Cireașă Julieta, Dumitru Raluca-Bristena, Marinache Raluca, Negoiță Andreea Valentina, Pioară Miruna-Maria, Raiciu Oana, Stan Andreea Oana, Vîlsănoiu Medeea. Profesor coordonator: Cristina Ştefan.

Tehnica de culegere a datelor utilizată: vido-interviu

Persoane intervievate: Alexandru Constantinescu - directorul liceului; profesori, elevi ai claselor a 11-a şi a 10-a, un portar.

Grila de interviu:

  • Identifică un aspect care te nemulțumește referitor la activitatea din școala ta.
  • Formulează o sugestie prin care aspectul menţionat s-ar putea schimba în bine.
  • Anunțarea din timp a extemporalelor ar putea îmbunătăți calitatea vieții de liceu? De ce?
  • Descrieţi succint relația ideală elev-profesor, în cadrul orelor de curs, pentru o mai bună colaborare între aceștia.
  • Implicarea elevilor în diverse activități de învățare, diferite față de cele obișnuite (de exemplu: piese de teatru, debate-uri sau proiecte interdisciplinare la nivelul școlii etc.) ar putea influenţa calitatea vieţii de liceu? Cum?
  • Recompensarea elevilor pentru participarea la activitățile extrașcolare aduce un plus calității vieții de liceu. Dar sancţionarea acelor elevi care nu se implică în activităţi extraşcolare?
  • Adoptarea unei uniforme şcolare ar influenţa pozitiv calitatea vieții de liceu? De ce?
  • Respectarea/nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) produce consecinţe privind calitatea vieții de liceu? Dacă da, atunci numeşte una dintre acestea.
  • Menţionează o propunere Consiliului de Administraţie al colegiului, pentru a îmbunătăţi calitatea vieții de liceu.