Buzoianu Corina - Limba și literatura română

 GRAD DIDACTIC I                                                                                  
 profesor formator; mentor
 E-mail: inacoman75@yahoo.com

n. 1975, Sibiu
Educație/ studii :

-   1999, licențiată a Facultății de  Litere ( specializări: Română/Engleză ) din cadrul Universității  ,, Lucian Blaga” din  Sibiu;

-   1996, martie/ aprilie, participarea la  cursuri organizate de  Studio School, Cambridge,U.K.

-   1995, absolventă a Liceului Pedagogic din Sibiu (5 ani).

       
Experiență profesională :

- 1.09.1999/ 31.08.2004 – profesor titular al Colegiului Național Pedagogic ,,Andrei Șaguna” din Sibiu;

- 1.09.2004/ 31.08.2006 – profesor detașat la cerere la Colegiul Național ,,Sfântul Sava” din București (până în 2007- C.I.C);

- 1.09.2007/31.08.2011 – profesor titular al Liceului Bilingv ,,Decebal” din București.

- 1.09.2011/31.08. 2012- profesor titular la Colegiul Național ,,Spiru Haret” din București și la Școala Superioară Comercială ,,N. Kretzulescu”

- 1.09.2012 – prezent: profesor titular la Colegiul Național ,,Spiru Haret” din București

Formare continuă :

 • 2017, absolvire curs Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
 • 2017, absolvire curs Manager de proiect
 • 2016, absolvirea cursului Inițiere în biblioteconomie (CCD, București)
 • 2013, octombrie, participarea la cursul Înregistrarea electronică a autoevaluării (in cadrul POSDRU 55668)- aplicatie ARACIP
 • 2012 , absolvirea cursului Profesorul și cariera de succes
 • iunie, 2012: participare la cursul Competente în comunicare-Performanță în educație, UNATC+MEN
 • dec.2011- ian. 2012 : participarea la cursul Autoevaluare instituțională (CCD, București)
 • nov.- dec. 2011 : participarea la cursul Tehnica fotografică , organizat de studioul F64 (profesor: Dumitru Mociorniță); obtinerea atestatului de fotograf: iunie 2012
 • înscrisă la gradul didactic I (2014);
 • februarie-martie, 2011, participarea la cursul Cercurile de lectură, organizat de CCD, București;
 • nov. 2009/ apr. 2010- participarea la cursul de Management educațional organizat de CCD,București;
 • sesiunea august, 2009- obținerea gradului didactic II;
 • 2008,participarea la cursul ,,Evaluare- Teze cu subiect unic- Limba română”- CCD;
 • 2008, participarea la cursul Învățarea centrată pe elev (organizat de CCD, București) ;
 • 2005,nov,  obținerea ECDL (European Computer Driving Licence);
 • 2003, octombrie, participarea la  cursul de perfecționare intitulat Metode pentru dezvoltarea gândirii critice, organizat de  prof. Adriana Nicu, Sibiu ( la Casa Corpului  Didactic, Sibiu)  ;
 • 2002, participare la   Internet Course, organizat la Sibiu( Colegiul Național Pedagogic ,,Andrei Șaguna”) de către profesori din Olanda;
 • 2001, iulie, participare la cursul Didactica  limbii și   literaturii române  al ,,Școlii de vară” de la Sinaia, organizat de Centrul Educatia 2000+
 • 2001, obținerea  definitivării în învățământ;
 • 2001, martie, participarea la  cursul   Public Info (promovarea imaginii instituționale) , organizat de ,,Fundația pentru o  societate deschisă ( SOROS )”.

  Activitate profesională :

1.      1.09.1999-31.08.2004(profesor la Colegiul Național Pedagogic ,,Andrei Șaguna” din Sibiu)

- susținerea unor lecții metodice în cadrul catedrei de limba și literatura română, în vederea  constatării eficienței aplicării strategiilor moderne de predare, însușite în cadrul programelor de formare continuă;

- prezentarea unor lucrări în cadrul catedrei de limba și literatura română ( spre ex., Inteligențe multiple )

- implicare  în organizarea diferitelor activități extracurriculare : excursii ( Cisnădioara, Râul Sadului, Sâmbăta- excursie organizată cu ajutorul  prof. Sorin Vinți), tabere scolare ( Eforie Nord), lansări de carte, activități artistice  ( coordonarea unor spectacole de colinde, împreună cu prof. Ducea Gabriela),bazar, Oktoberfest, decorarea sălii de clasă prin tehnica picturală ;

- 2002/ 2003- coordonarea activității de practică pedagogică ( aria curriculară: limbă și comunicare )  a elevilor clasei a XIII-a C (secția germană);

 - participarea, în calitate de membru delegat, alături de prof. Cătălina Pampu, la întrunirea de la Deva, ce a avut ca scop semnarea protocolului ,,Frația AS” (înfrățirea școlilor din țară ce poartă numele ,,Andrei  Șaguna”); au participat profesori din  județele: Cluj, Bihor, Hunedoara, Sibiu și s-a stabilit programul sesiunii de comunicări științifice de la Turda, mai, 2004.

                       

21.09.2004-31.08.2006 ( profesor la Colegiul Național ,,Sfântul Sava” din București )

- coordonarea unor activități extracurriculare (piese de teatru – în cadrul Festivalului de teatru), organizarea unui cerc de chitară cu elevi ai claselor a IX-a; excursie la Bușteni cu elevii clasei a IX-a F (an școlar 2004/2005);

                       

31.09.2007-31.08. 2011( profesor la Liceul Bilingv ,,Decebal” din București )

- inițiere în tehnica fotografică (2008, elevii clasei a XII-a D);

- responsabilă a Comisiei de perfecționare  (an școlar 2010/2011);

- publicarea, în revista Arcadia, a următoarelor articole : Evaluarea: între pact și act, Despre fotografie I (despre  compoziția fotografică), Despre fotografie II (despre portretul în fotografie ) ;

- membru în comisiile de evaluare și examinare din cadrul examenului de bacalaureat, atât la limba și literatura   română, cât și la limba și literatura engleză (sesiunile iunie 2010, iunie 2011);

- membru în comisia de examinare și evaluare din cadrul probei de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele cu profil bilingv , 2011) ;

- participarea,  în calitate de profesor coordonator, la implementarea și derularea proiectului de colaborare dintre  Liceul Bilingv ,,Decebal” și Palatul Național al Copiilor (Observatorul astronomic), prin schimburi de experiență, dezbateri și observații astronomice (un parteneriat în domeniul educației prin astronomie);

- proiectarea unor cursuri opționale (CDȘ) , avizate I.S.M.B. (În țara cuvintelor, Scriere creativă ).

 

4. 1.09.2011- 1.01.2016 (profesor la Colegiul Național ,,Spiru Haret” și la Școala Superioară  Comercială ,,Nicolae Kretzulescu ”)

- membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional (sesiunea 2015); 

- membru CEAC  și al Comisiei pentru promovarea imaginii instituției (Colegiul Național ,,Spiru Haret”);

- redactor-șef al revistelor Vlăstarul  și Mlădița (CNSHB);

Cercul de lectură de sâmbătăCerc de chitarăCerc de fotografie (CNSHB);
- coordonator ,,Club European"; 

- responsabil în cadrul proiectului Biblioteca CNSHB (coordonator: prof. Alexandru Constantinescu);

coordonator în cadrul proiectului educațional  ,,5 TEATRE , 5 LICEE”, derulat de Fundația ECDL în parteneriat cu Centrul de Informare ONU pentru Romania, Primaria Municipiului Bucuresti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (Școala Superioară Comercială ,,Nicolae Kretzulescu ”); premii obtinute: Premiul pentru cea mai buna regie, Premiul pentru cea mai buna interpretare feminină.

premii la diferite concursuri (Elevii dau news; Concursul revistelor școlare- faza pe municipiu/ națională- Titlul de Laureat ,,Vlăstarul”-2014, 2015, 2016; Târgul inter-regional al firmelor de exercițiu de la Straja - 5 premii: Premiul I pentru cea mai interesantă promovarea online a revistei, Premiul I pentru cel mai interesant articol despre Târg, Premiul I pentru cel mai bun articol despre acordarea primului ajutor, Premiul III pentru cel mai bun design al revistei, Premiul III pentru cel mai interesant articol despre examenul de bacalaureat);
- elevi calificați la faza națională a Olimpiadei de limba și literatura română (2012, 2013, 2014); în anul 2015- Premiu Special la faza națională a olimpiadei (clasa a IX-a)

- coordonarea, alături de prof. Alexandru Constantinescu, a echipei de proiect din cadrul concursului național Euroscola, care a obținut Locul I (ziua participării la Ziua Euroscola - Strasbourg: 7.05.2015)

- coordonator al cercului de dezbateri academice Spiru Debate Club, afiliat ARDOR Muntenia;

- coordonare site: http://revistacnshb.wix.com/vlastarul (revista ,,Vlăstarul”) și www.euroscolacnshb2014.wix.com/euroscola-1 (proiectul Euroscola)

- coautor al lucrării Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a, limba română-limba engleză (2016, Ed. Trend; coordonator: prof. Camelia Săpoiu)
- coautor al Manualului de limba și literatura română, clasa a V-a, Editura Sigma
- responsabil C.E.A.C. (sept. 2016)