Banica Ana Maria - Limba și literatura română

Studii:

Obținerea titlului de doctor în domeniul Filologie prin Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 3693 din 19.03.2019;

2014-2018 –Studii doctorale în cadrul SCOSAAR, domeniul Filologie, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București, coordonator teză de doctorat: Acad. Eugen Simion;

2012-2014- Master Limbă și literatura română, în cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu

2012-2013- Modul Psihopedagogic, Nivel II, Lucian Blaga, Sibiu;

2009-2012- Modul Psihopedagogic, Nivel I, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca:

2009 – 2012 : Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca: Facultatea de Litere, secția Română-Engleză;

 

Proiecte, colaborări

2016-2020 – participant în cadrul proiectului „Cronologia vieții literare românești” (1965-1978), în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București;

2016-2020: Colaborator la revistele literare: „Caiete critice” și „RITL”.